บริษัท กรุงศรี เจเนซิส

อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Krungsri Genesis Company Limited

Krungsri Ploenchit Tower, 550, Ploenchit, Lumpini
Pathumwan, Bangkok, 10330

ผลิตภัณฑ์ในเครือ

โฮมเปย์
บาย กรุงศรี เจเนซิส

ศูนย์บริการสมาชิก
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

โทร 0 2345 8787